ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิพระสงฆ์

 chai-aroon    13 ส.ค. 2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีจอ
ณ สำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

ด้วยทางสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี กำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ยังขาดปัจจัยในก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงถือโอกาสบอกบุญมาถึงญาติโยมทุกๆ คน ที่ได้รับข่าวสารนี้ ศาลาปฏิบัติธรรมนี้สร้างขึ้นก็เพื่อประโยชน์ ในการประกอบกิจของสงฆ์ เช่น การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมของญาติโยม และร่วมทำบุญ
ทางสำนักสงฆ์ถ้ำฤาษี ขอกราบอนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านร่วมกันในครั้งนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทุกหนแห่ง ที่คอยค้ำจุนพระพุทธศาสนา และบุคคลที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขออำนาจบารมีทั้งหลายเหล่านั้น จงประมวลรวมกันเข้าเป็นเดชะ เป็นตบะ เป็นพลวปัจจัย ส่งผลให้ญาติโยมทุกคน ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆ จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรม คิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จโดยทุกคนทุกท่านเทอญ ขอเจริญพร.....

หมายกำหนดการ
๐๗.๑๕ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้า และถวายผ้าป่าสามัคคี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และสรุปยอดเงินผ้าป่าสามัคคี
ประธานฝ่ายสงฆ์/รองประธานฯ
พระอาจารย์ วีรนาท เตชปญฺโญ/พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน
ประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
นางพานิชย์ เปี่ยมอยู่สุขและครอบครัว
หมายเหตุ.- หากไม่สะดวกในการมาร่วมทำบุญ สามารถทำบุญได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้
๑. ธ.กรุงไทย สาขา จ.เลย หมายเลขบัญชี 403-0-57202-2
๒. ธ.กรุงเทพ สาขา บางบัวทอง หมายเลขบัญชี 174-411260-6
ทั้ง ๒ บัญชี ชื่อ พระวีรนาท เตชปญฺโญ หรือสงสัยขัดข้องประการใดติดต่ออาตมาภาพได้โดยตรงที่เบอร์โทร 095-3488243
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธานะโยม เจริญพร...


• กรรม ๗ สาย

• "ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย