ร่วมบุญผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดก้องประชาราฎร์

 พม.พล  

ปิดทองวัดก้องประชาราฎร์ ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
กำหนดการ
เสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐น.พิธีชี้เขตโดยนายเทวัญ หุตะเสวี นายอำเภอบึงสามัคคี
อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา ๑๖.๐๐น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์-พุทธาภิเษกวัตถุมงคล
จันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา๑๐.๐๐น.พิธีเปิดงานโดยพระธรรมรัตนดิลก จภ.๔ วัดสุทัศน์เทพฯกทม.
อังคารท่ี ๓ มกราคม๒๕๕๕เวลา๒๔.๐๐น.พิธีตัดหวายลูกนิมิตโดยพระเทพปริยัติ จจ.กำแพงเพชร

จาก ส.อุ่นสมัย  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,661


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย