แพทย์แผนไทย ใจอาสาครั้งที่ ๓ ตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคฟรี

 นานา    19 ส.ค. 2554

มูลนิธิบ้านบ้านอารีย์ ร่วมกับคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
บริการตรวจวินิจฉัยโรค – รักษา - จ่ายยา –นวดรักษา โดยไม่มีค่าบริการใดๆ
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ณ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพโดยหลักการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการบริการสุขภาพของนักศึกษา ปี ๔ ตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ครบถ้วน ผสมผสานการใช้ยาแผนไทยที่ดีมีมาตรฐานตามต้นตำรับ และการนวดไทย

รับจำนวนจำกัด กรุณาลงชื่อเพื่อขอรับสิทธิ์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดฯ หรือ
โทรฯ 02 619 7474 และ 02 279 7838

(สำหรับบัตรคิวสำหรับเข้ารับการตรวจรักษา มารับหมายเลขคิวหน้างาน มากก่อนตรวจก่อน มาหลังรอสักนิดคงไม่ว่ากัน)


  3,501 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย