เพียงแค่คนละ 1 วัตต์ ท่านก็สามารถช่วยให้คนเข้าใจธรรมะได้มหาศาล

 somrak    3 ส.ค. 2554

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

รับฟังรายการสดได้เวลา 17.00-18.00 น.ทุกวัน

ขอเชิญร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ เพื่อการเผยแผ่ธรรม
ด้วยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี FM.106.75MHz ได้เปิดดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาและได้ออกอากาศ ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม พร้อมได้แจกจ่ายสื่อธรรมะต่างๆไปให้ญาติโยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเผยแผ่ธรรมให้ดีกว่านี้อีก

อาตมภาพจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพิ่มกำลังส่งวิทยุพระพุทธศาสนา จาก 600 วัตต์ ไปเป็น 1200 วัตต์ เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ตลอดไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มกำลังวัตต์ 1200 วัตต์ จำนวนเงิน 40,000 บาท

อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เคยรับฟังธรรมะและไม่เคยรับฟังธรรมของอาตมภาพได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คนละ 1 วัตต์ (35 บาท) หรือมากกว่านั้นก็ได้ จะทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมะราบรื่นตลอดไป


สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-59963-8
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโรฯ


กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตรหนังสือธรรมและซีดีนิทานธรรมะ กรุณาแจ้ง จำนวนเงิน วันเดือนปีที่โอน พร้อมชื่อที่อยู่ที่สามารถจัดส่งได้ ไปที่ พระอาจารย์ สมรัก ญาณธีโร วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 [url][url]หรือsomrak43@hotmail.com[/url[/url]] โทร. 086-2602702

ขออำนาจแห่งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ที่ท่านปรารถนาและตั้งใจไว้ดีแล้ว จงพลันสำเร็จ ด้ายอำนาจแห่งการสร้างบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเทอญ


เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

ความเคลื่อนไหวของผู้มีจิตศรัทธา


สมุดแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว


http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
[url]
somrak43@hotmail.com[/url
]

รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2011-08-03-02-10-55&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8คุณโยมท่านใดที่ได้ร่วมบุญ แล้วมีศรัทธาที่จะรับฟังนิทานชาดก 500 ชาติ จำนวน 250 เรื่อง สามารถแจ้งจำนวนเงินและวันที่โอน พร้อมส่งชื่อที่อยู่เพื่อขอรับ DVD ดังกล่าว (ซึ่งอาตมภาพใช้เวลาในการจัดทำและตัดต่อเสียง250วัน) โดยส่งไปที่ [url][url]somrak43@hotmail.com[/url[/url]] จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ และแจกหนังสือเสียงพร้อมซีดีนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 ด้วย

เจริญพรแจ้งให้ทราบ
วันนี้ 4 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง โพชฌงค์ 7 ประการ ข้อที่ 4-7 และนิทานเรื่อง กรรมเปลี่ยนเพศ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001ขออนุโมทนาบุญ


คุณโยมครอบครัวประพรรดิจักกิจ ร่วมบุญ 5.14 วัตต์ จำนวน 180 บาท

ที่ได้สนับสนุนร่วมบุญการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ ด้วยอำนาจแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงส่งให้คุณโยมมีความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ


รวม 180.0 บาท

จำนวนวัตต์ 5.14 วัตต์

กำลังวัตต์ยังขาด อีก 1194.86 วัตต์

ยังขาด 39,820 บาท


ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls

mms://210.1.61.28:9001


รายนามผู้ร่วมบุญตามลิงค์

http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2011-08-03-02-10-55&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8ความเคลื่อนไหวของผู้มีจิตศรัทธาสมุดแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว


http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
somrak43@hotmail.comวันนี้ 5 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง โลกธรรม 8 และนิทานเรื่อง เหตุที่เกิดเป็นหญิงแพศยา

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

หรือฟังผ่านลิงค์
http://www.romdham.com/radio/template/chayoo-template-ver-960/


วันนี้ 6 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง โลกธรรม 8 ตอนที่ 2 และนิทานเรื่อง ธรรมจากโสเภณี

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

หรือฟังผ่านลิงค์
http://www.romdham.com/radio/template/chayoo-template-ver-960/


วันนี้ 7 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย 8 และนิทานเรื่อง คนปากเสีย

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

หรือฟังผ่านลิงค์
http://www.romdham.com
http://www.phrasomrak.com


ผู้ให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้ อมฤตธรรม

ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ได้ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง เหตุเพราะว่าเมื่อบุคคลได้ฟังธรรม เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และรู้จักบาปบุญคุณโทษ จะละบาปได้เพราะได้ฟังธรรม จะทำบุญถวายทานได้เพราะได้ฟังธรรม ถ้าไม่ได้สดับแล้ว ก็จะไม่มีศรัทธา แม้สิ่งของสักเล็กน้อย ข้าวสักทัพพีหนึ่ง ก็มีอาจจะให้ได้ จะรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 จะเจริญภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมเพราะฟังแล้วรู้จักบุญบาป ว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมาก ทำอย่างนี้จะได้มนุษยสมบัติ ได้ทิพสมบัติ ได้ส่งเหล่านี้เพราะว่าได้ฟังธรรม ฉะนั้น การให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง

ส่วนผู้ใดมีสติปัญญา นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสั่งสอนให้แก่ชนทั้งหลาย ผู้นั้นชื่อว่าได้ให้น้ำอมฤตธรรม เพราะว่าชนทั้งหลายจะสำเร็จมรรคผลนิพพาน จะล่วงชาติกันดาร ชรากันดาร พยาธิกันดาร มรณกันดารได้ ก็เพราะอาศัยการฟังพระสัทธรรม จะถึงอมตมหานิพพานเป็นที่สุขเกษม ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นเอกันตบรมสุข เพราะอาศัยการฟังพระสัทธรรม

ผู้ที่ได้ฟังธรรมย่อมมีจิตที่ผ่องใส ยกใจของตนให้สูงขึ้นจากบาปกรรมทั้งหลาย มีกำลังใจทำความดีต่อไป และคุณความดีนั้นก็จะเจริญงอกงามจนทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด ส่วนผู้ให้ธรรมะได้ชื่อว่าให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมได้รับสิ่งที่ประเสริฐและบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกัน ดังนั้นธรรมะจึงให้ผลทั้งแก่ผู้แสดงและผู้ฟัง

http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.comวันนี้ 9 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง มละ 9 ข้อที่ 5-9 และนิทานเรื่อง เหตุให้เกิดเป็นทาส

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

หรือฟังผ่านลิงค์
http://www.romdham.com
http://www.phrasomrak.com


วันนี้ 10 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนื่องๆ 10 และนิทานเรื่อง เหตุที่เป็นโรคเรื้อน

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001ธรรมวันแม่ สำนึกวันเกิด (ฟังแล้วมีน้ำตา)
ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยายซึ้งๆไพเราะ
ในชุด ธรรมะวันแม่ สำนึกวันเกิด ได้แล้ว
ตามลิงค์นี้

http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59

เจริญพรสำนึกวันเกิด
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com

ฝากข้อความหรือติดชมได้ในกระทู้นี้เลยคุณโยม


วันนี้ 11 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง นาถกรณธรรม 10 และนิทานเรื่อง เหตุที่เป็นคนเทอุจจาระ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุฯ

1.04/08/54 คุณโยมครอบครัวประพรรดิจักกิจ ร่วมบุญ 5.14 วัตต์ จำนวน 180 บาท
2.05/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 0.85 วัตต์ จำนวน 30 บาท
3.05/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 5.71 วัตต์ จำนวน 200 บาท
4.05/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 7.54 วัตต์ จำนวน 400 บาท
5.08/08/54 คุณโยม วัชณีรัตน์ เมฆประสิทธิ์ ร่วมบุญ 17 วัตต์ จำนวน 595 บาท
6.05/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 57.14 วัตต์ จำนวน 2000 บาท


รวม 3,405 บาท
จำนวนวัตต์ 97.28 วัตต์
กำลังวัตต์ยังขาด อีก 1045.57 วัตต์
ยังขาด 36,595 บาทรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8วันนี้ 12 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง พระคุณของแม่

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001วันนี้ 13 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง นาถกรณธรรม 10 ข้อที่ 5-10 และนิทานเรื่อง เรื่องเล็กที่เป็นเรื่องใหมญ่

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


วันนี้ 14 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง กถาวัตถุ 10 และนิทานเรื่อง เหตุที่พระมหาโมคคัลลานะถูกฆ่า

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001วันนี้ 15 สิงหาคม 2554

ฟังรายการย้อนหลังวันที่ 14 ที่ผ่านมา
เรื่อง กถาวัตถุ 10 และนิทานเรื่อง เหตุที่พระมหาโมคคัลลานะถูกฆ่า
เนื่องจากติดกิจนิมนต์เทศน์

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001ขอเชิญรับฟังและดาวน์โหลดธรรมะบรรยายซึ้งๆไพเราะ
ในชุด ธรรมะวันแม่ สำนึกวันเกิด ได้แล้วที่ลิงค์


http://www.romdham.com/audio/mata.mp3

เจริญพร
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com


วันนี้ 16 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง กถาวัตถุ 10 ข้อที่ 6-10 และนิทานกฎแห่งกรรม เรื่อง เศรษฐีขี้เหนียว

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001วันนี้ 17 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อนุสสติ 10 และนิทานกฎแห่งกรรม เรื่อง คุ๋บุญ-คู่ชีวิต

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุฯ

7.11/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 14.28 วัตต์ จำนวน 500 บาท
8.12/08/54 คุณโยม วัชระ ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
9.12/08/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
10.14/08/54 คุณโยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 3 วัตต์ จำนวน 105 บาท

รวม 4,210 บาท
จำนวนวัตต์ที่ได้ 120.28 วัตต์
กำลังวัตต์ยังขาด อีก 1022.57 วัตต์
ยังขาด 35,790 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8[quote]=meungsamutผมขอร่วมทำบุญด้วย ๑๐๐ บาทครับ โอนเงินแล้ววันนี้ ๑๘/๐๘/๕๔ เวลา ๑๕.๔๘ น. และขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านครับ[/quote]

ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยม meungsamut ที่ได้ร่วมบุญสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเป็นเจ้าภาพเพิ่มกำลังส่ง จำนวน 100 บาท ในครั้งนี้ ขอความสุขความสวัสดีที่เกิดจากการมีเจตนาดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ขอให้สุขสวัสดีตลอดไปด้วยเทอญ

http://www.romdham.com
http://www.phrasomrak.comเนื่องจากวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ฝนตกไม่สามารถทำรายการได้

วันนี้ 20 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก


รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อนุสสติ 10 ข้อที่ 2-5 และนิทานกฎแห่งกรรม เรื่อง ยอดของผู้เสื่อมลาภ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


วันนี้ 21 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อนุสสติ 10 ข้อที่ 3-5 และนิทานกฎแห่งกรรม เรื่อง วิบากกรรมของพระพุทธเจ้า

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุฯ(ต่อจากหน้าที่แล้ว)

11. 17/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 01.42 วัตต์ จำนวน 50 บาท
12. 18/08/54 คุณโยม meungsamut ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
13. 18/08/54 คุณโยม ศรัญยวัศนณ์ ปันเป็ง ร่วมบุญ 5.71 วัตต์ จำนวน 200 บาท
14. 18/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
15. 21/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 0.57 วัตต์ จำนวน 20 บาท
16. 21/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 12.85 วัตต์ จำนวน 450 บาท


รวม 5,130 บาท
ยังขาด 34,870 บาท
จำนวนวัตต์ที่ได้ 146.57 วัตต์
กำลังวัตต์ยังขาด อีก 1053.43 วัตต์

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8


วันนี้ 24 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อนุสสติ 10 ข้อที่ 5-10 และนิทานกฎแห่งกรรม เรื่อง กบน้อยกับเต่าทะเล

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


วันนี้ 25 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อุปกิเลส 16 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


[quote]=บุษบรรณ;5034372โอนแล้ววันนี้ จำนวนเงิน 455.00บาทเจ้าค่ะ กรุงเทพ/พุทธมณฑล ศาลายา[/quote]

อนุโมทนาบุญ คุณโยม บุษบรรณ ที่ได้ร่วมบุญสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมเพื่มกำลังวัตต์ เพื่อการประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้ทำแล้ว จงมีความสุข ความเจริญ ด้วยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ตลอดกาลนานเทอญ

ปล.ถ้าคุณโยมมีความต้องการหนังสือและดีวีดีนิทานธรรม สามารถส่งชื่อและที่อยู่ไปที่ somrak43@hotmail.com

เจริญพรอนุโมทนาบุญ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.romdham.com
http://www.phrasomrak.com


วันนี้ 26 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อุปกิเลส 16 ข้อที่ 9-16 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง เถรส่องบาตร

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


วันที่ 26-27-28 สิงหาคม 2554 เกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนอง ไม่สามารถทำรายการได้
ช่วงนี้ทางอีสานใต้จะฝนตก จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และไม่ทราบว่า วันนี้ฝนจะตกอีกหรือไม่

เจริญพรเพื่อทราบ
http://www.romdham.com
http://www.phrasomrak.comวันนี้ 29 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อุปกิเลส 16 ข้อที่ 9-16 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง เถรส่องบาตร

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30 น.

ได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร หนังสือและซีดีไปให้แล้ว


ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ กรุณาแจ้งไปที่

0862602702
somrak43@hotmail.com

http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

1. คุณโยม ทองรัตน์ จ.ลำพูน รหัสทะเบียน RE938802403TH
2. คุณโยม สมศักดิ์ จ.กทม รหัสทะเบียน RE938802417TH
3. คุณโยม กิตติพงศ์ จ.กทม รหัสทะเบียน RE938802425TH

ลิงค์ตรวจสอบการลงทะเบียน
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร


รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุฯ(ต่อจากหน้าที่แล้ว)
ยอด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น.


16. 21/08/54 คุณโยม ณฐวัฒน์ จิระเสรีรัตน์ ร่วมบุญ 10 วัตต์ จำนวน 350 บาท (รับฯ)
คุณโยม น.ส.รัชตวรรณ์ ฉุนเฉียวร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท (รับฯ)
17. 23/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
18. 23/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 5.71 วัตต์ จำนวน 200 บาท
19. 25/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2.85 วัตต์ จำนวน 100 บาท
20. 25/08/54 คุณโยม บุษบรรณ ร่วมบุญ 13 วัตต์ จำนวน 455 บาท
21. 25/08/54 คุณโยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 4.28 วัตต์ จำนวน 150 บาท
22. 28/08/54 คุณโยม ทองรัตน์ บัวตูม ร่วมบุญ 10 วัตต์ จำนวน 350 บาท (รับฯ)

รวม 6,485 บาท
ยังขาด 33,515 บาท
จำนวนวัตต์ที่ได้ 185.28 วัตต์
กำลังวัตต์ยังขาด อีก 1014.71 วัตต์
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8


วันนี้ 31 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง โพธิปักขิยธรรม 37 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง อย่างนั้นเองรึ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001จัดส่งให้แล้ว 31 ส.ค. 54
ถ้าภายใน 15 วันไม่ได้รับ
กรุณาติดต่อกลับ

1. คุณโยม อรนุช กทม. หนังสือเสียงนิทานธรรม ชุดที่ 1

แจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร


วันที่ 31 ที่ผ่านมา มีฟ้าร้องฟ้าคะนอง ทำให้ฟ้าลงสถานี เป็นเหตุให้ อุปกรณ์หลายอย่างเสียหาย
สำรวจเบื้องต้นมี คอมฯ, มิกซ์, โทรศัพท์, UPS,เครื่องออนแอร์,เครื่องทำให้เสียงเสมอ
ประมาณ 2-3 วันนี้ น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com

ปล.คุณโยมท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรม ก็ขออนุโมทนา


ตอนนี้ได้ตรวจเช็คเครื่องที่เกิดจากความเสียหาย ฟ้าลง ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 1 อาทิตย์
2.เครื่องรับโทรศัพท์ 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 1 อาทิตย์
3.มิกซ์เซอร์ 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 1 อาทิตย์
4.comperssor 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 1 อาทิตย์
5.คอมพิวเตอร์ตัดต่อ (พระสมรัก)1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 3 วัน

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
0862602702
www.phrasomrak.comอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมเข้ากรุงเทพ มีดังนี้

1.เครื่อง comperssor ทะเบียน EH941047903TH
2.เครื่อง ออนแอร์โทรศัพท์ ทะเบียน EH941047894TH

เช็คอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมถึงหรือยัง
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

เจริญพรคุณโยมทุกท่านที่เป็นห่วงและสนับสนุนสถานี
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนเพิ่มกำลังวัตต์วิทยุ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8


วันนี้ 6 กันยายน 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง คิหิปฎิบัติ และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player

http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศ
รายละเอียดของการซ่อมคอมฯตัดต่อ ที่เกิดจากฟ้าลง
ค่าซ่อม 1,211 บาท

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.comวันนี้ 9 กันยายน 2554 ถ้าฝนไม่ตก

ช่วงนี้อยู่ในช่วงสุขภาพไม่ค่อยดีเพิ่งกลับมาจากหาหมอ

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง กรรมกิเลส 4 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง ลิงล้างหู

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศ


วันที่ 10 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น.

ได้เดินทางไปเป็นประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมการเล่านิทานชาดก
ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศ


วันที่ 13 กันยายน 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง อบายมุข 4-6 และนิทานจากการติดสินกิจกรรมการเล่านิทานชาดก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.
ดาวนโหลดนิทานที่ออกอากาศไปแล้วได้ที่ลิงค์

1.ออกอากาศ เมื่อ 11 ก.ย 2554(เล่านิทาน)
http://122.154.16.210/ftp10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A154/01-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.mp3
2.ออกอากาศเมื่อ 12 ก.ย. 2554 (เล่านิทาน)
http://122.154.16.210/ftp10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A154/02-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%AD.%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.mp3

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ทิฎฐธัมมิกัตถประดยชน์ และนิทานจากการติดสินกิจกรรมการเล่านิทานชาดก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.
ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศ


[size=4]เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 14.25 น.

ได้จัดส่งซีดีที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ 2 ชุด จำนวน 400 แผ่นไปให้แล้ว

ถ้าภายใน 2 วันไม่ได้รับ กรุณาแจ้งไปที่

0862602702
somrak43@hotmail.com

www.phrasomrak.com
www.romdham.com

1. คุณโยม สมใจ กรุงเทพฯ

เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร [/size]
วันที่ 26 กันยายน 2554ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ประเพณีแซนโดนตา เบญตูจ และเบญโทม ประเพณีบุญเดือน 10 ของ จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศวันที่ 26 กันยายน 2554ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ประเพณีแซนโดนตา เบญตูจ และเบญโทม ประเพณีบุญเดือน 10 ของ จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ใช้เครื่องอุปกรณ์สำรองในการออกอากาศวันที่ 4 ตุลาคม 2554ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง สุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ และนิทานจากการติดสินกิจกรรมการเล่านิทานชาดก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์


ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93


วันที่ 5 ตุลาคม 2554ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ความปรารถนาที่สมหมายได้ยาก 4 ประการ และนิทานจากการติดสินกิจกรรมการเล่านิทานชาดก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93

วันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 อาจมาทำรายการไม่ได้เนื่องจากติดคุมสอบนักธรรมตรีสนามหลวง


วันที่ 6 ตุลาคม 2554ถ้าฝนไม่ตก
รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง เหตุที่ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นาน 4 ประการ และนิทานจากการติดสินกิจกรรมการเล่านิทานชาดก ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมแข่งขันทักษะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 จังหวัดสุรินทร์ (เสนอเป็นคนสุดท้ายของโครงการ)

ติตตามฟังตัวอย่างผู้เข้าร่วมเล่านิทานชาดกได้ในรายการเวลา 17.00 น.

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93

วันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 อาจมาทำรายการไม่ได้เนื่องจากติดคุมสอบนักธรรมตรีสนามหลวง


อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Pretonafe
ได้ร่วมบุญแล้วครับ 300 บาท ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผม หลายๆท่านจะได้ฟังธรรมะกันอย่างทั่วถึงครับ

ขออนุโมทนาบุญคุณโยม Pretonafe ที่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่ธรรม และให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ รู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะคุณโยม สาธุ

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=8


วันที่ 11 ตุลาคม 2554ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ฆราวาสธรรม 4 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง หลอนตัวหลอนใจ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93


วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ 5 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93


วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ถ้าเน็ตดาวเทียมไม่ขัดข้อง

รับฟังธรรมะ รายการภาษาธรรมและนิทานธรรม รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com www.romdham.com ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า

วันนี้พูดเรื่อง ศีล 5 และนิทานปรัชญาธรรม เรื่อง ความเชื่อ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

ปล.ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือเสียง พระปริตรก่อนนอน ได้ที่ลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93  3,232 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย