เพียงแค่คนละ 1 วัตต์ ท่านก็สามารถช่วยให้คนเข้าใจธรรมะได้มหาศาล

 somrak    3 ส.ค. 2554

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001

รับฟังรายการสดได้เวลา 17.00-18.00 น.ทุกวัน

ขอเชิญร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ เพื่อการเผยแผ่ธรรม
ด้วยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพันษี FM.106.75MHz ได้เปิดดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาและได้ออกอากาศ ผลิตสื่อเผยแผ่ธรรม พร้อมได้แจกจ่ายสื่อธรรมะต่างๆไปให้ญาติโยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเผยแผ่ธรรมให้ดีกว่านี้อีก

อาตมภาพจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพิ่มกำลังส่งวิทยุพระพุทธศาสนา จาก 600 วัตต์ ไปเป็น 1200 วัตต์ เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ตลอดไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มกำลังวัตต์ 1200 วัตต์ จำนวนเงิน 40,000 บาท

อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เคยรับฟังธรรมะและไม่เคยรับฟังธรรมของอาตมภาพได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คนละ 1 วัตต์ (35 บาท) หรือมากกว่านั้นก็ได้ จะทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมะราบรื่นตลอดไป


สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-59963-8
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโรฯ


กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตรหนังสือธรรมและซีดีนิทานธรรมะ กรุณาแจ้ง จำนวนเงิน วันเดือนปีที่โอน พร้อมชื่อที่อยู่ที่สามารถจัดส่งได้ ไปที่ พระอาจารย์ สมรัก ญาณธีโร วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 [url][url]หรือsomrak43@hotmail.com[/url[/url]] โทร. 086-2602702

ขออำนาจแห่งคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ ที่ท่านปรารถนาและตั้งใจไว้ดีแล้ว จงพลันสำเร็จ ด้ายอำนาจแห่งการสร้างบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเทอญ


เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

ความเคลื่อนไหวของผู้มีจิตศรัทธา


สมุดแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว


http://www.phrasomrak.com
http://www.romdham.com
[url]
somrak43@hotmail.com[/url
]

รายนามผู้ร่วมบุญเพิ่มกำลังส่งวิทยุ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:2011-08-03-02-10-55&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8คุณโยมท่านใดที่ได้ร่วมบุญ แล้วมีศรัทธาที่จะรับฟังนิทานชาดก 500 ชาติ จำนวน 250 เรื่อง สามารถแจ้งจำนวนเงินและวันที่โอน พร้อมส่งชื่อที่อยู่เพื่อขอรับ DVD ดังกล่าว (ซึ่งอาตมภาพใช้เวลาในการจัดทำและตัดต่อเสียง250วัน) โดยส่งไปที่ [url][url]somrak43@hotmail.com[/url[/url]] จะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ และแจกหนังสือเสียงพร้อมซีดีนิทานชาดก 500 ชาติ ชุดที่ 1 ด้วย

เจริญพรแจ้งให้ทราบ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
วันนี้ 4 สิงหาคม 2554 ถ้าฝนไม่ตก

รับฟังธรรมะ รายการสดวันนี้ 17.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com
ติชมผ่านรายการได้ที่ช่องฝากข้อ​ความผ่านเว็บ หรือโทร.0862602702 ได้เลยเจ้าค่า
วันนี้พูดเรื่อง โพชฌงค์ 7 ประการ ข้อที่ 4-7 และนิทานเรื่อง กรรมเปลี่ยนเพศ

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่าน winamp และ Media Player
http://210.1.61.28:9001/listen.pls
mms://210.1.61.28:9001


• 155(28/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ทำตามสิ่งดีที่ผู้รู้ให้ทำ ไม่ใช่ถูกบงการ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ดั่งดอกไม้บาน - เสถียรธรรมสถาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย