ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามััคคี สมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลสามโก้

 kataipuss    17 ส.ค. 2554

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสามโก้ได้ดำเนินการก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง และตึกผู้ป่วยพิเศษ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดด้วยปัจจัย จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารและเครื่องมือแพทย์
กำหนดการ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงพยาบาลสามโก้ จ.อ่างทอง

ติดต่อบริจาคได้ที่ 035-697402
ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ค่ะ


• ธรรมชาติสอนแต่คนไม่เรียนรู้

• "ธรรมเป็นของอัศจรรย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ไม่ได้บอกหวย (ธรรมจักรแท้จริงต้องพันซี่เท่านั้น)

• ๘.ปางรับมธุปายาส

• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย