ทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดสบู วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Prasecht    7 ส.ค. 2554

ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์

ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทร ๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ. ๐๘-๗๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
ทอด..วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๑๒)
********************
เนื่องด้วยวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ แบบทรงไทย ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ ตบแต่งทาสี และปูพื้นหินแกรนิต และอื่น ๆ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จได้
ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน มาร่วมกันสร้างอุโบสถเพื่อฝากฝังไว้ในบวรพุทธศาสนา โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำทุนทรัพย์ไปใช้จ่ายในการก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและปุญญานุภาพคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงอำนวยผลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งนานากิจการ และครอบครัวจงเจริญ ด้วยพรธรรม คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ บริวารธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ.
กำหนดการทอดผ้ากฐินสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๙.๑๙ น. เป็นต้นไปตั้งองค์กฐิน ณ ศาลา วัดสบู
เวลา ๑๗.๕๙ น. ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา สมโพชองค์กฐิน
เวลา ๑๙.๔๙ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” บริเวณวัดสบู
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๙.๙ น. ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๑๙ น. ทำพิธีทอดผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกฐิน ชุดละ ๕๐๐ บาท
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่
พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕๖๘๕๓๐๙, หรือ ๐๘๗๑๙๘๔๙๖๙.
และหรือร่วมบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 สาขา สวรรคโลก
-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 สาขา สวรรคโลก
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 สาขา สวรรคโลก


• นิวรณ์ธรรม ..... ปัจจัยที่ทำให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง

• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• การทำผิดศีลข้อต่างๆ ทำให้ลำบากยากจน **

• สอนลูกมองโลก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย