"วัฒนธรรมการกินเจกับพระพุทธศาสนา"
 จิรายุ   24 ส.ค. 2554

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรม ในหัวข้อ"วัฒนธรรมการกินเจกับพระพุทธศาสนา"

โดย ผศ.ถาวร สิขโกศล และ อาจารย์ นิธิวุฒ ศรีบุญชัยสกุล

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. ณ หอธรรมพุทธทาส

คณะ 2 วัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์
 เปิดอ่านหน้านี้  2458 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย