"วัฒนธรรมการกินเจกับพระพุทธศาสนา"

 จิรายุ    24 ส.ค. 2554

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรม ในหัวข้อ"วัฒนธรรมการกินเจกับพระพุทธศาสนา"

โดย ผศ.ถาวร สิขโกศล และ อาจารย์ นิธิวุฒ ศรีบุญชัยสกุล

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. ณ หอธรรมพุทธทาส

คณะ 2 วัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์
  3,300 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย