เชิญร่วมสวดมนต์-ฟังธรรม โดยพระอาจารย์มหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ. สียวน)

 นานา  

บ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ และฟังธรรม ค่ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
โดย พระอาจารย์มหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับพระอาจารย์:
วิทยฐานะ ปริญญาโท สาขาภาษาไทย (พธ.ม.กิตติ์)
คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน้าที่การงาน อาทิเช่น
เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย ๒๐ กว่าแห่งทั่วประเทศ
มีผลงานเขียนหนังสือ ๔๕ ปก ในนามปากกา ศ. สียวน
เขียนบทความประจำ ในหนังสือดวงประทีป หนังสือของวัดไทยนครลอสแอลเจลิส
และเคยได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแผ่ธรรมะในประเทศดีเด่น
ฯลฯ

คมธรรม:
เรายิ้มให้ใครเท่ากับเราแบ่งความสุขให้เขา
เพราะต่างคนต่างสุข จะสุขทั้ง ๒ ท่าน แบ่งสุขให้กัน
สุขนั้นจะได้ทั้ง ๒ คน ยิ้มจึงมีคุณค่ามหาศาล ดุจดังเพชรพลอย

ใครส่งยิ้มให้ก็หมายถึงเขาพอใจเรา อยากได้เราเป็นมิตร
เรามีค่าในสายตาของเขา เขาส่งยิ้มให้เรามิใช่แค่ส่งโค้กเท่านั้น
แต่นั่นหมายถึงเขาส่งเพชรพลอยให้เรา
แล้วเราจะไม่ส่งเพชรพลอยให้เขาบ้างหรือ

อย่าสร้างดาบในรอยยิ้ม จงสร้างเพชรพลอยในรอยยิ้ม
(คัดลอกจากหนังสือ เพชรพลอยในรอยยิ้ม)

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อสอบถาม ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ และ ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
www.baanaree.net
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,608


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย