เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซ้อมอุโบสถ

 vissanupong    30 ส.ค. 2554

ด้วยวัดป่าเทพนิมิต ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้สร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว จึงทำให้อุโบสถมีการทรุดตัว เป็นรอยแยกหลายแห่ง เพื่อความมั่นของพุทธสถานทางวัดป่าเทพนิมิจึงมีความประสงค์จะซ้อมอุโบสถขึ้นมาใหม่ แต่เนื่องด้วยยังไม่มีทุนในการดำเนินการดังกล่าว จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการซ้อมอุโบสถซึ่งเป็นพุทธสถานเป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ มีอานิสงค์มากมายมหาศาล หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพซ้อมอุโบสถ หรือมีเพื่อนที่พอจะช่วยกันร่วมเป็นเจ้าภาพขอให้ช่วยบอกกล่าวข่าวบุญนี้ต่อไป จักเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08 8549 9640 พระมหาวิษณุพงษ์ สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาส หรือ
[url]
vissanupong2521@hotmail.com[/url
] https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,594 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย