ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญประจำปี 2554

 La-ongdao    18 ส.ค. 2554

ไร่ละอองดาว หรือ www.aoacthai.com


ที่มา : วัดโคกสมบูรณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554


วัดโคกสมบูรณ์สร้างศาลาการเปรียญมาตั้งแต่ปี 2552 ในปี 2554 จะเทพื้นและผนัง
กำหนดทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.19 น.


  3,324 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย