ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญประจำปี 2554

 La-ongdao    18 ส.ค. 2554

ไร่ละอองดาว หรือ www.aoacthai.com https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดโคกสมบูรณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554


วัดโคกสมบูรณ์สร้างศาลาการเปรียญมาตั้งแต่ปี 2552 ในปี 2554 จะเทพื้นและผนัง
กำหนดทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.19 น.


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• อานาปานสติที่สมบูรณ์แบบ ครบ ๑๖ ขั้นตอน

• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• สร้างกุศลให้มีสิทธิ์ที่จะให้รู้ปัญญา

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย