ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และ กุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดป่าเขาภูหลวง อ. วังน้ำเขียว

 s    4 ก.ย. 2554

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม และ กุฏิรับรองพระเถระ ณ วัดป่าเขาภูหลวง อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นี้ หลวงปู่เคยกล่าวว่า บางคนไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องเช่าบ้าน หรือ อาศัยผู้อื่นอยู่ เพราะไม่เคยทำบุญซื้อที่ดิน สร้างเสนาสนะและท่านยังกล่าวอีกว่า อา นิสงค์ของการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เป็นการให้ผู้ปฏิบัติธรรมร่มเย็นในการภาวนา หากมีผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วได้อรรถ ได้ธรรม ผู้ร่วมทำบุญก็จะได้อานิสงค์ และหากเราทำบุญได้ปฏิบัติในศาลานี้ เราก็จะได้รับความร่มเย็นในการปฏิบัติธรรม ได้ความสงบ มีสติ มีปัญญา สามารถชำระอาสวกิเลสทั้งหลาย

รายละเอียดของงานบุุญนี้คือ
ขณะนี้ท่านกำลังพาดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างเบื้องต้นด้วยงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อให้ได้
1. โครงสร้างของศาลาปฏิบัติธรรม 2 ชั้น กว้าง 17.5 เมตร ยาว 41 เมตร พร้อมหลังคา
2. หลังคากุฏิรับรองพระเถระ

งบประมาณนี้ยังไม่รวมการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ซึ่งท่านจะทยอยสร้างตามงบที่มี่ และจะได้ทยอยแจ้งให้ทราบเมื่อถึงวาระนั้น ๆ โอกาสนี้จึงเป็นบุญของพวกเรา ที่จะได้มีท่านนำพาให้สร้างอริยทรัพย์เพื่อเป็นสมบัติของใจของเรา สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ที่
- ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไม อินทรสิริ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาปากช่อง
- บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 033-1-46704-1

  3,499 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย