โยมคุณย่า (คุณแม่ของหลวงพ่อ พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์) ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อเช้าตรู่วันนี้

 kaveebsc    3 ส.ค. 2554

โยมคุณย่า (คุณแม่ของหลวงพ่อ พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์)
ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อเช้าตรู่วันนี้

คุณย่าเป็นผู้ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอน ท่านพระครูเกษมฯ
ได้ให้บวชและภาวนาจนเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยองค์หนึ่ง
และกุศลที่ท่านได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมากมายมหาศาลยิ่งนักเกินบรรยายได้

ขอกุศลที่คุณย่าได้บำเพ็ญบารมีมาตลอด น้อมนำส่งให้คุณย่าไปสู่สุขคติ ได้พบมรรคผลนิพพานโดยเร็วเทอญ

สอบถามเรื่องงานศพคุณย่าได้​ที่เบอร์คุณสมพงษ์ ไวยาวัจกร โทร 081-853-5669
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย