ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวายวัดอุดรหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

      1 ก.ย. 2554


เนื่องด้วยปัจจุบันห้องน้ำที่วัดอุดรหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีอยู่ 1หลัง จำนวน 4 ห้อง ที่ใช้งานได้ แต่ไม่เพียงพอต่อผู้มาปฎิบัตธรรมและมาทำบุญ
ดังนั้นทางวัดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาได้มาสร้างห้องน้ำให้แด่
ทางวัดอุดรหนองสังข์ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้มาปฏิบัตธรรม และจะได้แยก
สัดส่วนห้องน้ำชาย-หญิงด้วย

ขนาดห้องน้ำที่จะสร้างคือ
กว้าง 3 เมตร ยาว 5. เมตร สูง 2.5 เมตร
จำนวนห้องน้ำ 4.ห้อง
ปูพื้นด้วยกระเบื้อง
งบประมาณก่อสร้าง 100,000 บาท

ผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างห้องน้ำถวายวัดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระอาจารย์ทวิส อาภากโร
วัดอุดรหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร..0872571399

หรือคุณปอวุทธิ์ ศรีกุลละคร โทร.0870237294
หรือส่ง Mail มาที่ [url][url]Povut125@hotmail.co.th[/url[/url]]


3,649


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย