กิจกรรมธรรมะใสใสของวัยเด็ก อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

 นานา    23 ส.ค. 2554

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
กิจกรรมธรรมะใสใสของวัยเด็ก เพื่อสร้างเสริมเด็กให้มี คุณธรรม จริตธรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ
กิริยามารยาทที่ดีงาม และพัฒนาการของเด็ก (อายุระหว่าง 4-10 ขวบ)
กิจกรรมใสใสน่าสนใจครั้งนี้ :
- สวดมนต์ กราบ พระฟังธรรม สอนเด็กเจริญสติเล็กๆ
- ประเคนอาหารหลวงพ่อวิวัฒน์ ธัมมะวัฑโฒ จากวัดโสมนัสฯ
- ฟังนิทานสีขาว เรื่อง “ซูเปอร์จ๋อ น้องลิงปฏิบัติธรรม”
- เล่นการละเล่นเด็กไทย มอญซ่อนผ้า และพี่ๆอาสาจะพาน้องพับหัวใจกระดาษเขียนคำรัก
จากใจลูกสู่ใจแม่
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ท่านผู้ปกครองลงชื่อเด็กไว้ล่วงหน้า
และชวนเด็กมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหารถวายพระ
ลงชื่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด หรือ 02 279 7838
  3,529 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย