สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ พ่อท่านชู ฉนฺทธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดเสาธง

 watsaothong    23 มี.ค. 2555

สมัยหนึ่ง ท่านพระครูจันทสารวิสุทธิ์ ตอนยังเป็นวัยรุ่นได้ไปอยู่ตรังกับพี่สาว มีมโนราห์ดังอยู่โรงหนึ่ง เขาจะให้หัดมโนราห์ด้วยท่านไม่ยอม เขาก็ทำยาแฝดมีอาการต่างๆ เป็นบ้างหายบ้าง ท่านก็เข้ามาบวชก็มีอาการเกิดขึ้นอีก จนพ่อแม่พี่ๆ น้องป้องกันรักษาจนสุดวิสัย อาจารย์ชูน้อยก็ได้เข้าทรงบอกว่า ให้เอาน้ำพรในสระ ศักดิ์สิทธิ์มาให้แล้วก็จะหาย ผู้ที่เฝ้าก็อธิษฐานบนบานขึ้นแล้วเอาน้ำพรในสระดังกล่าวมาให้ท่านดื่มตบศีรษะของที่อยู่ในตัวออกมาทันที คือ หมาก พลู ตะปู คาดควาย ออกเห็นด้วยตา แกก็หายเรื่อยมา และตั้งใจอยู่วัดตลอดมา อยู่มาหลายปีคิดว่าถ้าจะอยู่จนสิ้นอายุคงจะนานหลายอึดใจ เลยตัดสินใจลาสิกขาบทออกไปอยู่ไม่ได้ ตามองเห็นแต่อาจารย์ชูน้อย มีอาการต่างๆ เพราะท่านตั้งใจจะรักษาวัด เลยท่านตัดสินใจบวชอีก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘
เมื่อย้ายมาอยู่วัดเสาธง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชแทน เจ้าอาวาส เปิดสำนักสอนโรงเรียนปริยัติธรรมตลอดมา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ได้ฐานานุกรม แต่งตั้งเป็นพระสมุห์เผอิญ จนฺทวณฺโณ อายุ ๓๙ พรรษา ๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท ดำรงตำแหน่งมาจนกรทั่งถึงวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๐๖.๑๕ นท่านมรณภาพ อายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๒


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ
ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีวัดเสาธง เลขที่บัญชี
053-310-580-203

เชิญติดต่อได้ที่่ พระอธิการวิรัตน์ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดเสาธง
โทรศัพท์ 086-2794938

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถวัดเสาธง


  3,707 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย