ร่วมจาริกบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.55
 yupawadee   23 มี.ค. 2555

เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2555 สัมผัสวิถึชาวพุทธ ที่ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น

นำคณะโดย...พระอาจารย์ แห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด่วน...รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

คุณยุพาวดี ชูศิริ
โทร. 0813684895
email : ychusiri@yahoo.co.th


ที่มา : วิสาขบูชา


 เปิดอ่านหน้านี้  3048 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย