ร่วมอัญเชิญแผ่นทองขึ้นยอดบรมบรรพต ณ. วัดสระเกศกันนะคะ

 pla2pikki    17 มี.ค. 2555

เอาบุญมาฝากค่ะ

วันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปร่วมอัญเชิญแผ่นทองขึ้นยอดบรมบรรพต ณ. วัดสระเกศกันนะคะ
เริ่มอัญเชิญเวลา 16 .00 น. โปรดไปลงทะเบียนที่ทางขึ้นภูเขาทองในเวลา 15.00 น
เป็นต้นไปนะคะ และในขณะนี้ได้ขยายอาสาสมัครเพิ่มเป็น 900 คนแล้วนะคะ

กำหนดการ
เวลา 15.00 น-16.00 น - ลงทะเบียนเป็นผู้อัญเชิญแผ่นทองบริเวณทางขึ้นภูเขาทอง
เวลา 16.00 น.-17.00 น. - อัญเชิญแผ่นทองขึ้นภูเขาทอง
เวลา 17.00 น.-17.30 น. - พิธีบวงสรวงบริเวณหน้าพระอุโบสถ
เวลา 17.30 น. -18.00 น. - ท่านเจ้าคุณราชรัตนรังสี กล่าวถึงโครงการบรูณะสถานที่ประสูติ
เวลา 18.00 น. - เริ่มพิธีสวดมนต์

สำหรับท่านที่จะไปร่วมงานสมโภชน์และสวดมนต์ วันอาทิตย์นี้ ที่วัดสระเกศและประสงค์จะบูชาแผ่นทองที่จะไปหล่อ”พระพุทธเจ้าน้อย” กรุณาดำเนินการดังนี้นะคะ

1) ขาเข้าไปร่วมพิธี กรุณาทำบุญเพื่อรับแผ่นทองก่อน
2) นำแผ่นทองไปเขียนชื่อ,วันเดือนปีเกิด และตัดส่วนบท. อาสภิวาจาของพระพุทธเจ้า เก็บไว้บูชา
“เราเป็นผู้เป็นเลิศแห่งโลก
เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก
ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้ ภพใหม่ย่อมไม่มี ดังนี้”
3) เมื่อร่วมพิธีเสร็จ ขาออก กรุณา นำแผ่นทองส่วนที่ได้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิด มาใส่กล่องรับคืนเพื่อนำไปหล่อ ”พระพุทธเจ้าน้อย” และรับพระว่าน
ซึ่งเป็นพระที่ได้นำดินจากกลางวิหารที่พระพุทธเจ้าประสูติซึ่งได้รับมอบจากจาก คณะกรรมการ Lumbini Development Trust
และน้ำจากสระโบกขรณี(สระที่พระพุทธมารดาลงสรงก่อนถวายประสูติการ)
เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระว่านชุดนี้

• บูชาแผ่นทองแผ่นละ 99 บาท
• แผ่นทอง 1 แผ่น ต่อพระว่าน 1 องค์
• พระว่านแจกเฉพาะวันนี้เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/khunyingsudarat

  3,455 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย