ขอเชิญร่วมกันทำบุญปรับปรุงพื้นลานรอบพระธาตุหนองสามหมื่น

 koko9275  

สวัสดีครับสหธรรมิกทุกๆท่าน เมื่อก่่อนผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ซื่งตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นวัดเก่าแก่ มีพระธาตุซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ สถานที่ดูน่าเคารพน่าศรัทธามาก ปัจจุบันมีพระอาจารย์ผัน กวิสสโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระภิกษุผู้มีศีลและธรรมดี ท่านมีดำริที่จะปรับปรุงพื้นบริเวณรอบพระูธาตุ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 380 ตารางเมตร จากเดิมบางส่วนเป็นพื้นดินบ้าง เทปูนไว้บ้าง ใ้ห้เป็นบล๊อกปูพื้น เพราะพื้นที่ดังกล่าวโดยปกติจะมีพระภิกษุรวมถึงญาติโยมมาใช้ในการปฎิบัติธรรม แต่ก็ไม่สะดวกนักเพราะได้สร้างไว้นานมากแล้ว พื้นปูนบางจุดก็แตกทรุดลง ในหน้าฝนน้ำก็พัดเศษดินเศษใบไม้มาบนลานปูน ทำให้เสียเวลาต้องปัดกวาดทำความสะอาดบ่อยๆ
ในโอกาสนี้ ผมจึงขอเชิญชวนสหธรรมิกผู้ใฝ่ในบุญทุกๆท่านร่วมทำบุญนี้ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดไ้ด้กับพระอาจารย์ผัน โทร. 08-9798-5755 หรือโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว เลขที่บัญชี 285-1-21435-7 หากมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาโทรแจ้งพระอาจารย์ผันด้วยนะครับ ผมขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ ข้างล่างนี้เป็นลิงค์ข้อมูลวัดพระธาตุหนองสามหมื่นครับ
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=1157
http://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/chaiyaphum/data/place/pic_prathat-nong-sam-muen.htm
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,596


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย