ชวนเที่ยวสงกรานต์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศรีรัตนคีรีอ.เมืองลพบุรี 1-17 เมษายน 2555 ปีที่ 2

 ptt_phensri    15 มี.ค. 2555

ขอเชิญสร้างมหาทานบารมีบุญกุศลร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศรีรัตนคีรี(เขาแก้ว) ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี วันที่ 1-17 เม.ย.55 เนื่องในวันมหาสงกรานต์ของไทย ประจำปี 2555 ปีที่ 2 ปิดทองหลวงพ่อเขาแก้ว อดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อทองมา ฉันโน(บนเขาแก้ว) ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายและสอยดาวการกุศล ถวายสังฆทานและสะเดาะเคราะห์โลงศพ สำหรับปีนี้โค-กระบือมอบให้เกษตรกรจังหวัดลพบุรีเช่นเคยโดยหลวงพ่อพระสมุห์หนัก ฐานสุโภเจ้าอาวาส สอบถามกรรมการ 086-0782955


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• Alpha Waves รักษาความเสียหายในร่างกายใน 4 นาที - ดนตรีช่วยรักษาทั้งหมดและเพิ่มขึ้น

• "ให้รู้จักพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• สรุปเรื่องธรรมทาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย