ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่า สามัคคีสงเคราะห์พร้อมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ตามตำราพิชัยสงคราม ประจำปี ๒๕๕๕

 natyakuza    17 มี.ค. 2555

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่า สามัคคีสงเคราะห์พร้อมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ตามตำราพิชัยสงคราม ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อหารายได้ในการก่อสร้างโรงครัวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมปู่แก้ว เลขที่ ๙ บ้าน โพธิ์ตรุ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ๑๙๑๕๐ ในวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๕

กำหนดการพิธี
วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีสงเคราะห์ พร้อมสวดสมโภชผ้าป่าสงเคราะห์โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์เย็น เวลา ๑๙.๐๐น. บวชเนกขัมบารมี ถือศีล ๘ สวดอิติปิโสตลอดทั้งคืน

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา
เวลา ๑๐.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพเจ้า ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน มาร่วมพิธีไหว้ครู และอนุโมทนาให้ผ้าป่าเวลา
เวลา ๑๑.๐๐น. ร่วมถวายภัตรตาหารเพล พระพระสมณศักร ๙ รูป
เวลา ๑๒.๐๐น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐น. ทำพิธีแห่องค์พระป่าสงเคราะห์สามัคคีรอบเทวสถานองค์พ่อพิคเณศ
เวลา ๑๓.๓๐น. ร่วมถวายพระป่าสงเคราะห์สามัคคี พร้อมกันทุกคณะ
เวลา ๑๔.๓๐น. ทำพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ตามตำราพิชัยสงคราม โดยพระครูปู่ฤๅษีแก้วปฐมมุนี
เวลา ๑๕.๓๐น. เริ่มพิธีครอบครูบูรพาจารย์
เวลา ๑๗.๐๐น. รดน้ำมนต์เสริมบารมี รับแจกวัตถุมงคล
เวลา ๑๙.๐๐น. เสร็จพิธี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมพระฤๅษีปู่แก้วปฐมมุนีเลขที่ 9 บ้านโพธิ์ตรุ ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
1.081 714 2412 คุณบีน ศูนย์ประสานงานอาศรมปู่แก้ว - กทม.
2.080 814 9745 คุณนนท์ ศูนย์ประสานงานอาศรมปู่แก้ว
3.081 853 0566 คุณลดาวัลย์.


www.pukaew.com  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.pukaew.com


  3,583 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย