ร่วมงานถือศีลปฎิบัติธรรม และงานวางศิลาฤกษ์ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ วัดป่าธรรมอุทยาน บรบือ มหาสารคาม

 ปสุโต    16 มี.ค. 2555

ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ร่วงสมทบทุนสร้างโบสถ์ เพื่อเป็นที่ยึดมั่นทางจิตใจและ เพื่อให้ผืนป่าแห่งสุดท้ายของบ้านโนนราษีมิถูกบุกรุกโดยนายทุน ตลอด 15 ปี ที่ท่านอาจารย์กุหลาบ เจ้าอาวาสต้องสู้เพื่อปกป้องป่าผืนนี้และถูกนายทุนเผาป่าไล่ เอาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาไล่ ผลสุดท้าย ห้าปีมานี่ทางคณะสงฆ์ได้ อนุญาติให้สร้างเป็นวัดและทางอำเภออนุญาติให้สร้างอุโบสถได้ สิบห้าปีที่ปกป้อง จากป่า 1,500 ไร่ เหลือเพียง 700 ไร่ แต่ก็หยุดการบุกรุกได้ในที่สุด ร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมงานมหากุศลครั้งนี้เพื่อช่วยกันสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อเป็นสิ่งยึดเกี่ยวจิตใจของชาวบ้านให้มั่นคงยิ่งขึ้น
เริ่มปฎิบัติธรรม วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2555
งานบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
เจริญพร
ปัญญาปสุโต
  3,506 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย