ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์สวนธรรมบุตาสุ่ม ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 27-11-66

 socoman    28 ต.ค. 2566

ขอเชิญร่วม"ทอดกฐินสามัคคี ปี 2566"

ที่พักสงฆ์สวนธรรมบุตาสุ่ม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ฯ
ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะ ในสวนธรรมบุตาสุ่ม โดยมีคุณพ่อโซม-คุณแม่ฤทธิ์ สถานพงษ์(จาก จ.ศรีสะเกษ) เป็นประธานองค์กฐิน

พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธาได้ที่ บัญชีชื่อ”สวนธรรมบุตาสุ่ม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 104-3-611166
1f449.png ประธานอุปถัมภ์. 9,999 บาท
1f449.png เจ้าภาพผ้าไตรบริวาร 999 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระปลัดนิคม โชติปญฺโญ 098-643-0263 และพระวินัยธร ศิรพงษ์ ปรกฺกโม 064-509-9966
****************
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านทานบดีทั้งหลาย และครอบครัว ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ.

[img]https://sv1.picz.in.th/images/2023/10/28/ddCZ8L9.jpeg[/img]


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ดาวน์โหลด Ebook เรื่อง " ลุงยุทธสะดุดคิด" โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• "เครื่องป้องกันทุกข์" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย