ขอเชิญร่วมทอดกฐิน ณ วัดม่วงไข่ เพื่อปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

 Yama    13 พ.ย. 2566

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
ณ วัดม่วงไข่
ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
เพื่อปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานฝ่ายพระสงฆ์
พระครูสังฆรักษ์ชำนำญ วุฑฒิเมธี

ประธานฝ่ายฆราวาส
ยามารัตน์ จินดาพิษฐาน

ติดต่อสอบถาม : พระครูสังฆรักษ์ชำนำญ วุฑฒิเมธี # 084-787-6965

ร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดม่วงไข่ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 435-0-55312-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : ยามารัตน์ จินดาพิษฐาน เลขที่ : 278-225924-4

  169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย