สร้างถนนเทปูนในวัด

 วังวารี    30 ม.ค. 2567


ด้วยวัดวังวารีศรีศรัทธาราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วัดแห่งนี้ห่างไกลความเจริญ เป็นชุมชนเล็กไม่ถึง 100หลังคาเรือน เเต่ชาวบ้านมีจิตศรัทธาอย่างสร้างวัดไว้เพื่อบำเพ็ญกุศล ในโอกาสงานบุญต่างๆ
ช่วงเข้าพรรษามีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา 5-8รูป ตลอดทุกปี เพราะเป็นวัดสงบเหมาะเเก่การประพฤติปฏิบัติธรรม
ในการนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์มีบุญกุศล ช่วยสร้างถนนในวัด เพื่อการเดินทางสะดวก เพราะในช่วงน่าฝนเข้าพรรษา ถนนดินโคลนเปอะเปื้อน พระภิกษุทำกิจวัตรเดินทางออกบิณฑบาตรลำบาก ร่วมทั้งชาวบ้านที่เดินทางกันมาบำเพ็ญบุญก็ประสบปัญหา
จะขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือ มา ณ โอกาสนี้
“สุดท้ายนี้ขอความปรารถนาทั้งปวงที่ของคุณโยม ตั้งใจไว้ดีแล้วจงประสบผลสำเร็จ เทอญ”

งบประมาณ 400,000 บาทเเล้วเสร็จ

เปิดร่วมทำกองบุญละ 500 บาทหรือตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญได้ที่
ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี วัดวังวารีศรีศรัทธาราม
เลขที่ 052040777758


ติดต่อสอบถามโทร0864550695 พระอธิการกฤติกร อตฺถโรจโน เจ้าอาวาสวัด   
รอบวัด


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่91 - คนรวยหาง่าย..คนมีความสุขหายาก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อนึ่งมารดาบิดาเป็นผู้ควรคำนับของบุตร

• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

• เราจะประสบความสำเร็จทางโลกถึงขั้นไหนก็ตาม ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสในจิตใจ เราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้

• สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย