เชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

 tongkan    11 ต.ค. 2566

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (แรม 6 ค่ำ เดือน 11) วันรวม
เวลา 18.00 น. ตั้งกองกฐิน ณ ศาลาวัดเทพเกษม
เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 (แรม 7 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 09.09 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
ตามกำลังศรัทธาทางวัดขออนุโมทนา ณ. โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และบารมีธรรมทั้งปวง จงปกปักคุ้มครองท่านละครอบคัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน เทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูโกวิทพัฒนากร เจ้าคณะตำบลเมืองเดชเขต 2 ประธาน
พร้อมพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดทุกรูป กรรมการ

ฝ่ายฆราวาส
ไวยาวัจกรวัดเทพเกษม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 26
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 26
ส.อบต. หมู่ 3 หมู่ 26
กรรมการหมู่บ้านพร้อมชาวบ้าน หมู่ 3 หมู่ 26 ทุกครัวเรือนร่วมเป็นเจ้าภาพ

พระครูโกวิทพัฒนากร
เจ้าคณะตำบลเมืองเดชเขต 2
โทร. 080-554-4407   


ที่มา : วัดเทพเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


พระครูโกวิทพัฒนากร
เจ้าคณะตำบลเมืองเดชเขต 2
โทร. 080-554-4407


• ปุญฺญํ สุขํ ชิวิตสงฺขยมฺหิ บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต

• เปลี่ยนระดับพลังงาน เปลี่ยนชีวิต | คุณเป็น สิ่งที่คุณคิด | EP.160

• ให้สร้างสมกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย