ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่าประเสริฐอุดมธรรมมาราม (สาขาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) บ้านท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

 socoman    3 ธ.ค. 2566


🪷ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ครับ5บาท10บาทก็ได้ตามกำลังศรัทธา ร่วมบุญที่ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาพาน ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์วัดป่าเมตตาวนาราม
เลขที่ ‭361-4-22977-5


• เตือนให้ภาวนา : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร

• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย