ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ (๑ ม.ค. ๒๕๖๗)

 watsritawee    13 ธ.ค. 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org   


ที่มา : https://watsritawee.org


  195 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย