ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง

 Krubatom2688    30 พ.ย. 2566

✨บุญใหญ่ วัดป่าบ้านหนองฮี (ธ) ✨
ช่วยสงฆ์สร้างหอระฆังให้สำเร็จ ติดลวดลาย ทาสี
ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพสร้างร่วมกัน

🔔ขณะนี้ทางวัดดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 80% เหลือส่วนตกแต่งลวดลายและทาสี ขาดงบอยู่ 130,000 บาท จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธทุกท่านร่วมบุญกัน

ร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา #ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพ 10,000 บาท(#สลักชื่อใส่แผ่นแกรนิต)

เลขบัญชี 406-0-42444-7 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดหนองฮี
สามารถแจ้งรับใบอนุโมทนาทางข้อความได้

🟢ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส(ครูบาตั้ม)
✅โทร. 062-8244562

วัดป่าบ้านหนองฮี(ธ) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วัดเป็นสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนานิกชนในหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
--------------------------------------------
อานิสสงฆ์เหลือประมาณ ✨


• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วาทศิลป์ (มังสชาดก)

• น้ำพลังเอนไซม์บำบัดสูตรพรีเมี่ยม

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย