ตอนนี้หลวงพ่อ เชิญร่วมบริจาคข้าวสาร. อาหารแห้ง ถวายให้ทางวัดเวฯช่วงนี้ข้าวสารทางวัดใกล้หมดแล้ว

 พระครูเวฬุกาญจนวงค์    20 ก.พ. 2560

ติดต่อทางโทรศัพท์ 081-3837748 081-9393742 พระครูเวฬุกาญจนวงค์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
หลวงพ่อใหญ่เป็นประธานการสวดมนต์เย็นทุกเวลาและนั้งสมาธิ สิกขามีดับพระไตรปิฏก ตามปฏิปทา ของหลวงพ่อใหญ่


• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• วัดโพธาราม

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• มาฆปุรณมีบูชา

• ...ขอพร...

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 5

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย