เชิญร่วมสร้างโบสถ์วัดบึงสามพันบน
 พระอาจารย์สุพจน์   1 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ วัดบึงสามพันบน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ยังขาดเจ้าภาพ ประตุโบสถ์ ๑ ช่องๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท หน้าต่าง ๔ ช่องๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท พญานาค ๒ ตัวๆละ ๓๐,๐๐๐บาท หรือใครจะบริจาคไม้เพื่อนำมาทำประตู-หน้าต่างโบสถ์ก็ได้ ทำบุญตามศรัทธาบริจาคโอนเงินที่ "กองทุนสร้างอุโบสถวัดบึงสามพันบน" ธ.กรุงไทย สาขาบึงสามพัน เลขบัญชี ๔๕๑-๐-๔๘๘๑๗-๓ หรือติดต่อสอบถาม พระอธิการ สุพจน์ จิรวฑฺฒโน เจ้าอาวาส โทร ๐๙๒ ๙๙๔ ๑๗๓๔
 เปิดอ่านหน้านี้  3171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย