สร้างหอระฆัง

 apcat2499@gmail.com    14 ม.ค. 2560

เรื่องหอระฆังที่หลวงพี่บอกว่าใกล้จะพังแล้วขอบอกบุญอีกครั้งลืมเอารูปหอระฆังลงหวังว่าการบอกบุญของหลวงพี่ในครั้งนี้คงเจอเจ้าของบุญหลวงพึ่งบวชได้2พรรษาพยายามจะทำให้ดีที่สุดจะช่วยหลวงพี่ทางไหนก็ได้เกี่ยวกับการบูรณะสอบถามลายละเอียดติดต่อหลวงพี่ได้ตลอดตั้งแต่ตี่5.00นถึง3ทุ่มเบอร์โทร0624026816ที่อยู่ วัดแผ่นดินทอง หมู่ที่9 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์56150(เจริญพร)


ที่มา : พะเยา


  3,560 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย