ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุสารเณร

 watbk    8 ก.พ. 2560

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,607 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย