พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญเรียนพระอภิธรรม หลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

 kanittah    7 ม.ค. 2560

การศึกษาพระอภิธรรม เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีที่ประเสริฐที่สุด ไม่มีวิทยาการใดๆในโลกที่ศึกษาแล้ว
จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลกได้เท่ากับการศึกษาพระอภิธรรม

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเรียนพระอภิธรรม หลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ในห้องปรับอากาศ เย็นสบาย มีเครื่องดื่มบริการ บรรยากาศเป็นกันเอง
เรียนวันอังคาร-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สมัครได้ตลอดปี
ภาคแรกปีการศึกษา ๒๕๖๐ เริ่มวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พุทธสมาคมฯ ถ.พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

สอบถามได้ที่ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมพุทธสมาคมฯ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒
หรือติดต่อ อาจารย์พัชริน แปลกพงษ์ศิริ โทร ๐๘๕-๒๕๕-๖๙๑๔


  6,031 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย