ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 yajai  

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๓๐ น. รถออกจากวัดธาตุทอง สุขุมวิท

เวลา ๐๘.๐๐ น. รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๒ คัน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิ ฯ พระภิกษุสงฆ์กล่าวนำคำบูชาเวียนเทียน และนำเวียนเทียน

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๑๕ น. ธรรมปฏิสันถาร โดยอาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๑๕ น. รับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา ๑๒.๐๐ น. รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

เวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธีทอดผ้าป่า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหนือกรรม

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง

• หากจะเปรียบว่าเรากำลังอยู่ในสงคราม ก็เป็นสงครามกลางเมืองซึ่งมีคนที่เรารักอยู่ทั้งสองฝ่าย

• แชมพูเอนไซม์จากธรรมชาติ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย