สร้างหอระฆัง

 apcat2499@gmail.com    12 ม.ค. 2560

อยากได้เจ้าภาพหอระฆังเห็นตั้งแต่สมัยหลวงพี่ยังเป็นเด็กชาวบ้านมีอาชีพทำนาหอระฆังเป็นหอระฆังเป็นหอระฆังไม้ใกล้จะพังแล้วจึงบอกบุญมายังทุกท่านหรือจะมาดูด้วยตัวเองก็ได้ที่อยู่วัดแผ่นดินทองหมู่ที่9 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ไปรษณีย์56150 เบอร์โทร หลวงพี่0624026816ขอให้ทุกท่านสุขสวัสด้วยอายุ วรรณ สุขะ พละธนศาลบริวารสัมบัติตลอดกาลนานเทอญ(เจริญพร)


ที่มา : จังหวัดพะเยา
  3,458 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย