สร้างและซ่อมแซมกุฎิใหม่ให้พระสงฆ์ที่มาอยู่วัดหนองอุโลก

 lenovo    6 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองอุโลก
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายได้สมทบทุนซ่อมแซมบูรณะกุฏิ ณ วัดหนองอุโลก ทอดถวาย ณ วัดหนองอุโลก
หมูที่ ๓ บ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕) ปีระกา

ด้วยทางวัดหนองอุโลกพร้อมชาวบ้านหนองอุโลก ได้ร่วมใจกันสร้างซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์
เนื่องจากการสร้างซ่อมแซมบูรณะกุฏิดังกล่าวนั้นยังไม่เสร็จตามวัตถุประสงค์ ยังขาดทุนทรัพย์อีกมาก จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยสมทบทุนในการดำเนินการซ่อมแซมบูรณะกุฏิให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕) ปีระกา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ. วัดหนองอุโลก
ด้วยอานิสงส์ได้สร้างซ่อมแซมกุฎิพระสงฆ์ให้เป็นทานนั้นแล อันเป็นบุญให้ถึง
ความสุข ๓ ประการ คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยจตุภิธพรชัยทั้งสี่ประการคือ อายุวรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญ
เนื่องด้วยทางวัดหนองอุโลก เลขที่ 59 หมู่ 3 หมู่บ้าน หนองอุโลก ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรี 72180
ได้มีพระสงฆ์ที่มาจำวัดแต่กุฎิไม่เพียงพอกับพระสงฆ์ จะขอแรงร่วมทำบุญในการสร้างกุฎิถวายกับพระสงฆ์ ติดต่อรับซองผ้าป่า
เบอร์ติดต่อ 062-4876638 061-3703919 พระอนุรักษ์ ปญญฺาวุโธ เจ้าอาวาสวัดหนองอุโลก
ทางวัดหนองอุโลกจะจัดส่งซองไปให้(ตามกำลังศรัทธาที่ร่วมทำบุญครับ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,915 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย