ขอเชิญร่วมตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน

 Dass    25 พ.ค. 2554

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนา

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
( หลวงปู่ท่อน ญาณธโร )
วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย

ในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2554

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-6688487
หรือ www.facebook.com/utcckammatanclub   
 4,262 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย