ศาลาการเปรียญวัดมัชฌิมาวนาราม ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

 patcharawan  


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลาการเปรียญที่ยังสร้างไม่เสร็จอีกประมาณ50%

และ ร่วมสมทบกองทุน “จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟรส “ (ปัจจุบันใช้ขนาด15แอม)

ณ วัดมัชฌิมาวนาราม ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอธิการ สมพร ฐานธมโม (หลวงพี่อ๋อย) มือถือ 080-7631139

หรือ ติดต่อที่ อ.บ.ต. แก้ว ทะนัน (มือถือ 089-2560466)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.matchimawanaram.com/
หรือติดต่อส่งทาง email matchimawanaram@gmail.com
• ติดบุญ (ฮาธรรมะพระพยอม)

• วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)

• เชื่อกฎแห่งกรรม (ธรรมรักษา)

• กรรมของการไม่เชื่อฟังบิดา มารดา

• หนอน...กับเทวดา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย