ขออนุญาติแจกแผ่นซีดีธรรมะครับ -/-

 tidyod  

แจกซีดี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
เรื่อง จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ฉบับแยกหมวดธรรม)

ท่านที่ต้องการ กรุณาส่งซองเปล่าขนาด ซี 5 (162x229 มม.) พร้อมติดแสตมป์ 5 บาท (ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาที่ สนามแบดมินตัน นัดดา เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 และวงเล็บมุมซองว่า "ขอรับแผ่นซีดีธรรมะ" เพียงเท่านี้ก็ได้ธรรมะดีๆ ไปฟังกันเลยครับ


• [15 นาที] สมาธิเพื่อการปล่อยวาง | โรคหายถ้าใจเบา | Meditation for relaxation and inner peace

• บทขับเสภา เรื่อง”กฐินวัดบุศย์ฯ” ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

• "เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คำว่ารักผู้อื่น เพียงคำเดียวเท่านั้นแหละพอ มันพอมันพอเป็นทุกอย่างทุกประการในการที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับสันติสุข และสันติภาพของคนเรา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย