ขออนุญาติแจกแผ่นซีดีธรรมะครับ -/-

 tidyod    4 มิ.ย. 2554

แจกซีดี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
เรื่อง จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ฉบับแยกหมวดธรรม)

ท่านที่ต้องการ กรุณาส่งซองเปล่าขนาด ซี 5 (162x229 มม.) พร้อมติดแสตมป์ 5 บาท (ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาที่ สนามแบดมินตัน นัดดา เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 และวงเล็บมุมซองว่า "ขอรับแผ่นซีดีธรรมะ" เพียงเท่านี้ก็ได้ธรรมะดีๆ ไปฟังกันเลยครับ
 3,963 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย