ทำบุญเผื่อคนอื่นได้มั้ยคะ

 leonaz    17 พ.ค. 2554

คือวันนี้ไปทำบุญมา แล้วไปทำบุญหล่อพระพุทธรูป เค้าให้เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดใส่ในแผ่นทอง เราอยากให้คนๆนึงได้ทำบุญด้วยก็เลยใส่ชื่อเค้าลงไปด้วย น้องคนนึงบอกว่าบาป ไม่ทราบว่าบาปหรือเปล่า ถ้าบาป บาปยังไงคะ รบกวนผู้รู้ตอบด้วยค่ะ เพราะเราเจตนาดีอยากให้เค้าได้ทำบุญด้วยก็เลยกลุ้มใจ
ทำบุญให้คนอื่น ทำบุญเผื่อคนอื่น

ท่านเรียก ปัตติทานมัย บุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ หมายถึง เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญนั้น จะให้แบบเจาะจงหรือทั่วๆ ไปก็ได้ เช่นไปทำบุญมาแล้วบอกว่า ฉันไปทำบุญที่วัด ไปหล่อพระพุทธรูป หล่อพระประธาน แล้วเขียนชื่อเธอด้วยนะ หรือไปวัดฟังธรรมรักษาศีลแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยาก จงพ้นจากทุกข์พบแต่ความสุข อย่างนี้เป็นตัน

หากเขาเหล่านั้น โมทนาแสดงความยินดีในบุญที่เราทำและอุทิศให้ ท่านเรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ

ทำบุญเผื่อผู้อื่น ท่านว่าเป็นผู้มีเมตตา มีความกรุณา ที่บอกว่าเป็นบาปนะ อย่าไปเชื่อ ขี้จุ๊

สาธุ

บุญแบ่งและให้ได้ 2 ประเภท
1. อนุโมทนาบุญ จะได้บุญของคนที่ทำบุญส่วนหนึ่ง จะให้เข้าใจง่ายโดยพิสดารแบบไม่ต้องคิดมาก ก็ประมาณ 20%

2. การแบ่งบุญ บุญสามารถแบ่งได้ เหมือนจุดเทียนเล่มหนึ่งแล้วต่อเทียนอีกเล่มหนึ่ง ถามว่าเทียนเล่มแรกจะดับไหม เมื่อต่อเทียนมากขึ้นความสว่างมากขึ้นไหม การแบ่งบุญหากผู้ขอแบ่งบุญมีเจตนาปราถนาบุญก่อนรับ ขณะรับ และหลังรับ มีจิตใจเบิกบานเต็มที่ บุญที่ได้รับจากการแบ่งบุญจะได้เท่ากับผู้ที่แบ่งให้ แต่คุณภาพบุญก็อยู่ที่ระยะเวลาที่ผู้ที่ไปทำบุญมาแบ่งให้ขณะที่ทำบุญเสร็จก็คุณภาพมากแบ่งให้อีกวีนหนึ่งคุณภาพก็ลดลงไปตามกาลเวลา นึกถึงไอศครีมนะครับกินตอนแรกก็แข็งหน่อยพอนานๆไป มันก็จะค่อยๆ ละลายตามกาลเวลา นะครับ


ผมก็เคยไปทำบุญหล่อพระสงฆ์ครับ เขียนชื่อญาติๆลงไปหมดเลย บางคนไม่ได้ไปบอกเค้าแต่อยากให้เค้าได้บุญนี้ด้วยน่ะครับ

ผมก็ว่าไม่น่าบาปนะ เพราะเจตนาในสามกาลคือ ก่อนทำ ขณะทำและหลังทำ ก็ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนะครับ


แบ่งบุญควรบอกให้เขาทราบเพื่ออนุโมทนา เขาจึงจะได้บุญ ถ้าเขาไม่ยินดีไม่ร่วมอนุโมทนาแม้เราจะเขียนชื่อเขาลงไว้เขาผู้นั้นก็ไม่ได้บุญ... ถ้าเขาอนุโมทนาเขาจะได้บุญเท่ากันกับคนทำไหม ?????????????? มีคนบางคนตระหนี่ไม่ยอมสละทรัพย์ทำบุญได้แต่เที่ยวอนุโมทนาบุญผู้อื่น ท่านว่าจะได้บุญเท่ากันกับคนที่สละทรัพย์ไหม???? เราไปรักษาศีลที่วัด 7 วันคนอื่นนอนดูหนังสบายๆ เที่ยวห้าง เขาอนุโมทนาบุญที่เรารักษาศีล คนที่อนุโมทนาจะได้บุญเท่ากันกับคนที่ลำบากกายขัดเกลาตนรักษาศีลไหม????
คนที่บวชเป็นพระ พ่อแม่ญาติพี่น้องอนุโมทนา เขาจะได้ศีลมัยเมือนคนที่บวชพระไหม ??..เดี๋ยวก็มีการรับจ้างทำบุญโอนบุญเหมือนอย่างที่บางสำนักเขาสอนกัน..ระวังอย่าหลงประเด็น ทานมัยก็คือทานมัย ปัตตานุโมทนามัยจะเหมือนทานมัยหรือ?? ฮึม ฮึ..คงได้คำตอบแล้วละนะ


 4,492 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย