ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกสิ่งที่เป็น

 bunchjop    29 พ.ค. 2554

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกสิ่งที่เป็น
คนเราเกิดขึ้นมาเลือกเกิดไม่ได้
• สิ่งที่ทำให้เราต่างกันคือพื้นฐานของครอบครัว,สังคมและประสปการณ์จะหล่อหลอมมาเป็นเรา ดังนั้นย่อมส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของแต่ละคน หลายคนจะดูและประเมินคนจากครอบครัว,สังคมที่เขาอยู่และการศึกษา สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่
• บุคลิกภาพ,การศึกษา,ตำแหน่ง,หรือฐานะทางสังคมจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคาดหวังกับเรา เช่น เมื่อเด็กต้องสอบดีๆ,มีงานดีๆ,เงินเดือนดีๆ,มีแฟนสวยๆ,มีลูกดีๆ,มีบ้าน,มีรถ ซึ่งส่งผลให้เราต้องดิ้นรนเพื่อทำให้สังคมหรือผู้อื่นยอมรับ สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังกับเรา
• เมื่อเราเกิดมาหลายคนมีสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจะเป็น ขึ้นอยู่ว่าจะแค่คิดหรือนำมาตั้งเป็นเป้าหมายและเดินไปให้ถึง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการจะเป็น
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันว่าจะคิดยังไง เราจะเป็นในสิ่งที่เราคิด
BLOG http://bunchjop.blogspot.com/
bunchjop@yahoo.com

 4,111 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย