วิธีรักษาจิต

 ธรรมโฆษ   22 พ.ค. 2554

ว่าด้วยการรักษาจิต
 บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมัน ฉันใด  

บัณฑิตผู้ปรารถนาจะไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไป
 ก็พึงตามรักษาจิตของตนไว้ด้วย "สติ"  ฉันนั้น...

[สมเด็จพระญาณสังวรฯ]
 เปิดอ่านหน้านี้  2972 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย