วิธีรักษาจิต

 ธรรมโฆษ    22 พ.ค. 2554

ว่าด้วยการรักษาจิต
 บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมัน ฉันใด  

บัณฑิตผู้ปรารถนาจะไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไป
 ก็พึงตามรักษาจิตของตนไว้ด้วย "สติ"  ฉันนั้น...

[สมเด็จพระญาณสังวรฯ]
 4,114 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย