แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 ขอเชิญเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ "เสริมดวง-สะเดาะเคราะห์-ต่ออายุ" ตามหลักวิชาธรรมกาย
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 22-25 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันปีใหม่แบบเจโตวิมุติ 27 ธค. 56-1 มค. 57 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันพ่อ 5-10 ธันวาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 15-18 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 8-11 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1-4 พฤศจิกายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 วัดฝาถังสายเจริญธรรม
 ที่นี่ อริยะสัจจ ที่่ปฏิบัติได้จริง
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 25-28 ตุลาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 18-21 ตุลาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติกัมมัฏฐาน (ฟรี) อบรมโดย อ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส วันอาทิตย์ที่ 22 กย.56....ฟรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 11-14 ตุลาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 วัดป่าสร้างขุ่ย อ.พังโคน จ.สกลนคร
 สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น
 วัดป่าสร้างขุ่ย
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 4-7 ตุลาคม. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 27-30 กันยายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 20-23 กันยายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 13-16 กันยายน. 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 เสวนาและภาวนาเรื่อง “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย”


  ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย