แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 28 กย. -1 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ทานบารมี ใครอยากได้บุญบ้าง ????
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 21-24 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 14-17 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 7-10 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 22) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 2 กันยายน 55
 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดดงตาล จ.สุพรรณบุรี
 มูลนิธิมายา โคตมี
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 17 - 20 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม บ้านสวนพีระมิด อ.บ้านนา จ.นครนายก
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 21) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในวันจันทร์ 13 ส.ค. 55 (หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
 นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พร้อมชมความอลังการของถ้ำมรดกโลก โดยสายการบินเจ๊ตแอร์เวย์ (9W)
 ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา แบบเจโตวิมุติ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 27 - 30 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
 10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน
 จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง"เฉลิมพระเกียรติ" วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย