แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วิสาขบูชา 9-13 พค. 2557 ณ ปัณฑิตารมย์ วัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ วัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเชิญปฏิบัติธรรมในโครงการ "ธรรมปฏิบัติสัญจรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำปาง"
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 25-28 เมษายน. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 18-21 เมษายน. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา และร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องใน วันสงกรานต์
 อาสาฬหบูชาภาวนา "ทงเลนเพื่อการละอัตตา" วันศุกร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
 ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่องจักรพรรดิเพื่อเป็นพระประธาน ประดิษฐานณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ศุกร์-จันทร์ ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ รับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง
 ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์แบบเจโตวิมุติ 11-16 เมษายน 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 4-7 เมษายน. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 28-31 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เจริญสติ พัฒนาจิตเบื้องต้น ครั้งที่ 1 /2557
 อบรมภาวนาและบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา
 แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม
 วัดวิปัสนา ปากช่อง
 เชิญสมัครฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ พระภิกษุ เพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับจัดตั้ง สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานในวัด
 เปิดสอนการฝึกเจริญสติ (วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4) เพื่อลดความเครียด ความโกรธ ความทุกข์, เพิ่มความสุข และปัญญา
 ทุนการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกมีทุนการศึกษา
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 14-17 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 7-10 มีนาคม. 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย