แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรมในเทศกาลอาสาฬหบูชา (๑๒-๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเข้าพรรษา 13 - 16 กรกฎาคม 2565 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 10-13 มิถุนายน 2565 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 27-30 พฤษภาคม 2565 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา (๑๕-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เสาร์ – อาทิตย์ (9 – 10 เมษายน 2565) ซอยวงศ์สว่าง 19 บางซื่อ กรุงเทพ เวลา 08.00 – 21.00 น
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ เสาร์ – อาทิตย์ (2 – 3 เมษายน 2565) ซอยวงศ์สว่าง 19 เวลา 08.00 – 21.00 น.
 บวชเนกขัมในกาลมาฆบูชา (๑๖-๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕)
 งานปาริวาส
 ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (๒-๗ ธ.ค. ๒๕๖๔)
 งานปาริวาส
 งานปาริวาส
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 มีนาคม 2564 ณ วัดประสิทธิ์ธรรมสาร ต.โคกสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
 บวชเนกขัมในกาลมาฆบูชา (๒๕-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ปีใหม่ 31 ธันวาคม. 2563-3 มกราคม 2564 ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 หลักสูตรปฏิบัติธรรม : การเจริญอริยมรรคเพื่อการพ้นทุกข์ (๒๕-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓) (งด)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 20)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 19)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 18)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 17)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย