แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
 ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๒-๖ มิ.ย. ๒๕๖๖)
 วัดดุสิดาราม วรวิหาร
 ปฏิบัติธรรมวันสงกราต์แบบเจโตวิมุติ 13-16 เมษายน 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๘-๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖)
 ขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
 บวชเนกขัม ฯ ในกาลมาฆบูชา (๔-๗ มี.ค. ๒๕๖๖)
 สถานที่ปฏิบัติธรรม : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๔ ของจังหวัดนนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 30 ธ.ค.2565 -2 ม.ค. 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 สถานที่ปฏิบัติธรรม : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๔ ของจังหวัดนนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ แม่สอด 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สวนป่าพุทธธรรม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 ปฏิบัติให้พ่อ (๓-๖ ธ.ค. ๒๕๖๕)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 30 ธ.ค.2565 -2 ม.ค. 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวันพ่อ 2 - 5 ธันวาคม 2565 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
 โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี |โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 บวชเนกขัม ฯ และปฏิบัติธรรมในกาลวันแม่แห่งชาติ (๑๑-๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕)
 ปฏิบัติธรรมในเทศกาลอาสาฬหบูชา (๑๒-๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕)
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติเข้าพรรษา 13 - 16 กรกฎาคม 2565 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย