แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 30 สค.-2 กย. 2556 สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 23-26 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 6-9 กันยายน. 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 30 สค.-2 กย. 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมวัดมหานาม 11 สิงหาคม 2556
 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ ๓๓ พลังแห่งฤทธิ์ (เตตติงสโม)
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ 10-12 สิงหานี้ มูลนิธินิธิกร บางปู สมุทรปราการ เยื้องวัดอโศการาม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 23-26 สิงหาคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 สิงหาคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาจิต ณ วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 สมัครปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษวันอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
 รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ปี ค่ายอบรมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 สิงหาคม 2556 ณ วัดเขาพระ เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเขาพระ
 ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา
เชิญอบรมวิปัสสนาภาวนาและปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหะบูชาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย