แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 5-8 กรกฎาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 7-10 มิถุนายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม
 แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะ. สำนักสงฆ์สวนป่าศรีราชา. สำนักสงฆ์วัดป่าลาวัน. สวนผีเสื้อ. บางพระ. ศรีราชา
 เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจเนื่องในวันวิสาขะบูชา 23 - 31 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นจาริกแสดงธรรมปฏิบัติธรรม 12-20 พฤษภาคม 2556
 วิสาขปฏิบัติบูชา ภาวนาทงเลนเพื่อการละอัตตา
  สถานปฏิบัติธรรมพลังพีระมิด บ้านสวนพีระมิด 69 หมู่ 6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
 “เชรับ ชัมมา” เมตตาภาวนาแบบทิเบต
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 มิถุนายน 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 24--27 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาจิต ณ วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติวันสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวันวิสาขะบูชา 24-27 พฤษภาคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขอเชิญปฏิบัติธรรมภาวนา 13-16เมษายน2556
 ปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา
 เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมชำระใจเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2556
 บ้านสวนพีระมิด สถานปฏิบัติธรรมพลังพีระมิด
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 พฤษภาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย