แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 30 สค.-2 กย. 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรมวัดมหานาม 11 สิงหาคม 2556
 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ ๓๓ พลังแห่งฤทธิ์ (เตตติงสโม)
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ 10-12 สิงหานี้ มูลนิธินิธิกร บางปู สมุทรปราการ เยื้องวัดอโศการาม
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 23-26 สิงหาคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 16-19 สิงหาคม 2556 ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
  โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาจิต ณ วัดดงตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 สมัครปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษวันอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
 รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ปี ค่ายอบรมต้นกล้าคุณธรรมพัฒนาจิตและปัญญา รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 2-5 สิงหาคม 2556 ณ วัดเขาพระ เพชรบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 26-29 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเขาพระ
 ปฎิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา
 เชิญอบรมวิปัสสนาภาวนาและปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหะบูชา
 สถานที่ปฎิบัติธรรมสร้างจิต ใจสายกรรมฐาน
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” 16-18 ส.ค.
 อาสาฬหบูชาภาวนา "ทงเลนเพื่อการละอัตตา" 19-23 ก.ค.
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ รุ่นจาริกถือธุดงค์ 21 ตุลาคม 56-วันเข้าพรรษา 2557


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย