แนะนำสถานปฏิบัติธรรม


# เรื่อง ผู้ชม
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 12 ตค. - 15 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ,พัทยา
 งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 23) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 7 ตุลาคม 55
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 5 ตค. -8 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 สถานที่ปฎิบัติธรรม
 ปฏิบัติธรรม ที่บ้านพาณิชย์กุล วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2555
  สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ม.พฤกษา3
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 28 กย. -1 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
 ทานบารมี ใครอยากได้บุญบ้าง ????
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 21-24 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 14-17 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมสามร่มโพธิ์ศรี
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 7-10 กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 22) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในอาทิตย์ 2 กันยายน 55
 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดดงตาล จ.สุพรรณบุรี
 มูลนิธิมายา โคตมี
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 17 - 20 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม บ้านสวนพีระมิด อ.บ้านนา จ.นครนายก
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 ปฏิบัติธรรมวันแม่ แบบเจโตวิมุติ 10 - 13 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย (ครั้งที่ 21) ณ วัดโมลีโลกยาราม ในวันจันทร์ 13 ส.ค. 55 (หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)


  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย