เชิญปฏิบัติธรรมตามทางสายกลาง อริยสัจ 4 ทุกต้นเดือน

 siwalee  

วัดเกาะนางโดย
เลขที่ 230 หมู่ 14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่สงบร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีทิวทัศน์ที่น่ารื่นรมณ์ สงบ ร่มรื่น เหมาะในการพักผ่อนหย่อนใจ อากาศเย็นสบาย อยุ่ใกล้ทะเล สามารถนั่งเรือชมป่าโกงกาง เที่ยวทะเล ชมธรรมชาติป่าชายเลน

ปัจจุบันได้จัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายกลาง อริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ
บรรยายให้ความรู้ทางธรรมตามพระไตรปิฎก และนำปฏิบัติ
โดยพระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก (รักษาการเจ้าอาวาส)
เป็นประจำทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน
สามารถมาค้างหรือเดินทางไปกลับได้

ผู้ปฏิบัติควร นำของใช้ส่วนตัว ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม มาด้วย


ผู้สนใจปฏิบัติธรรม ติดต่อได้ที่
081-4445954ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

05.00-06.00 น. ตื่นนอน

06.00-07.00 น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์

07.00-08.00 น. กวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ เจริญมรรคภาวนา จิตตั้งมั่น

08.00-08.45 น. รับประทานอาหารเช้า เจริญมรรคภาวนา"จิตตั้งมั่น"

09.00-10.00 น. ฟังบรรยายธรรม กรรมดี กรรมชั่ว วิบากกรรม มรรคมีองค์ 8

10.00-11.00 น. ปฏิบัติธรรม เจริญโสดาปัตตมัคค อริยสัจ 4 (01.36 ช.ม.)

11.00-12.00 น. จัดอาหารถวายเพล พักผ่อนตามอัธยาศัย เจริญมรรคภาวนา "จิตตั้งมั่น"

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เจริญมรรคภาวนา"จิตตั้งมั่น"

13.00-14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เจริญมรรคภาวนา "จิตตั้งมั่น"

14.00-15.00 น. ฟังธรรมบรรยาย อธิบายเรื่องไตรลักษณ์

15.00-16.00 น. ปฏิบัติธรรม อนัตตลักขณะสูตร (00.46 ช.ม.)

16.00-17.00 น. สนทนาปัญหาธรรม

17.00-18.00 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์

18.00-19.00 น. อาบน้ำ เจริญมรรคภาวนา "จิตตั้งมั่น"

19.00-20.00 น. ฟังบรรยายธรรม สติที่ตามรู้ลม-สักกายทิฏฐิ วิชชา-อวิชชา สติในอริยสัจ4

20.00-21.00 น. ปฏิบัติธรรม อานาปานสติ (1.08 ช.ม.)

21.00-22.00 น. สนทนา ถาม-ตอบปัญหาธรรม

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เจริญมรรคภาวนา"จิตตั้งมั่น" นอนด้วยจิตกุศลพระอาจารย์ปรีดา ปุญญวัฑฒโก
081-4445954

   


5,885


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย